Bo to narazie mój najlepszy wybór z rodzaju „nie masz wyboru”.
-- Jeff "Joker" Moreau
Czytaj więcej...

Jedni odchodzą, drudzy wracaj...

Wraz z końcem lipca, nadejdą poważne zmiany w BioWare. Z f...

Czytaj więcej...

Patch 1.09 dostępny

Wczoraj na serwery weszła nowa łatka oznaczona numerem 1.0...

Czytaj więcej...

Fizyczność przy nagraniach j...

Przyszedł czas na ostatni wywiad z serii. Naszym i waszym ...

Czytaj więcej...

Vetra jest PERFEKCYJNA

Czołem Statusowe świry! Dziś przedstawiamy Wam przedostatn...

0123

Statki i pojazdy

LastOfTheWilds @ 28.07.2011, 12:50
Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

Wedle Leksykonu gry, statki w uniwersum Mass Effect możemy podzielić na cztery podstawowe grupy: fregaty, krążowniki, myśliwce i pancerniki. W pierwszej części artykuły opiszę te grupy, później zaś przedstawię opis Normandii, Suwerena i Mako M35.

Fregaty

Fregaty są lekkimi statkami posiadającymi rozwinięte systemy GARDIAN, zapewniające im osłonę. Na pokładach fregat znajduje się zawsze oddział marines, którego zadaniem jest utrzymanie bezpieczeństwa i wypełnianie zadań lądowych.

Ze względu na swoją budowę i możliwość lądowania na planetach, fregaty wykorzystywane są do eskorty oraz jako statki zwiadowcze. Ten typ statków, wyposażony w proporcjonalnie większe silniki odrzutowe oraz posiadający lżejszą masę konstrukcji, może osiągać prędkość nadświetlną i bezproblemowo dokonywać zwinnych manewrów. Fregaty podczas walki okazują się statkami niezwykle szybkimi, zwrotnymi i zdolnymi unikać dalekosiężnego ognia większych statków.

Formowane w „wilcze stada”(liczące od czterech do sześciu jednostek) mogą błyskawicznie przelatywać przez formacje wroga i polować na statki pozbawione barier kinetycznych poprzez dysrupcyjne torpedy wystrzelane przez myśliwce. Wilcze stado fregat otacza nieosłonięte cele, jednocześnie unikając ognia przeciwnika. Należące do Przymierza fregaty nazywane są na cześć wielkich bitew w historii ludzkości.

Krążowniki

To standardowe jednostki bojowe, zlokalizowane z dala od dużych baz marynarki. Ich zadaniem są rutynowe, niezależne patrole przeprowadzane w zamieszkałych systemach kosmicznych. Podczas misji krążowniki identyfikują napotkane na swej drodze jednostki oraz prowadzą flotylle fregat do mniejszych bitew.

W trakcie większych starć, ten typ statków służy za wsparcie dla pancerników. Przeczesują one flanki, uniemożliwiając wrogowi manewry, mające na celu strzał głównymi działami z burty. Krążowniki Przymierza przyjmują swe nazwy od wielkich ziemskich miast.

Myśliwce

Myśliwce to statki bojowe pilotowane przez jedną tylko osobę. Ze względu na niewielki rozmiar, umieszcza się w nich składające się z pierwiastka zero rdzenie. Efektem jest ogromne przyspieszenie i duża zwrotność tego typu statków.

Główną bronią myśliwców są torpedy dysrupcyjne, będące bronią krótkiego zasięgu zdolną przebić się przez barierę kinetyczną wroga oraz zniszczyć generujący ją podzespół. Myśliwce przechwytujące, czyli zoptymalizowane do zwalczania myśliwców wroga, są jednostkami niezdolnymi do uszkodzenia większych statków – tak więc ich głównym zadaniem staje się ochrona przyjaznych jednostek przed myśliwcami wroga.

Pancerniki

Wedle Leksykonu, są „ostatecznym argumentem w bitwach kosmicznych”. Zbudowane z milionów ton metalu, ceramiki i polimerów mają jedno zadanie: masowe ostrzeliwanie wrogich jednostek. Źródłem ich potęgi jest główne działo oraz budowa.

Pancerniki mierzą od 800 metrów do kilometra, przy czym główne działo jest do tych wymiarów odpowiednio proporcjonalne. Dzięki akceleratorowi masy, dwukilogramowe pociski wystrzeliwane przez pancerniki w ciągu dwóch sekund osiągają prędkość 283 km/s. Jeden taki pocisk to energia kinetyczna równa 38 kiloton trotylu, czyli trzy razy tyle, ile moc broni atomowej zrzuconej na Hiroszimę.

W chwili obecnej flota turian dysponuje 37 pancernikami, flota asari 21, flota salarian 16. Ludzkość posiada aktualnie sześć pancerników oraz jeden w budowie. Pancerniki należące do Przymierza nazywane są na cześć ziemskich szczytów górskich.

Poza tradycyjnymi podziałami znajdują się dwa statki: Normandia oraz Suweren.

Normandia

Normandia to prototyp, statek będący wynikiem współpracy Rady Cytadeli z Przymierzem Systemów. Jednostka ta została zoptymalizowana do działań i misji zwiadowczych w regionach niestabilnych. Normandia, poprzez swoją specyficzną budowę, ma możliwość tymczasowego ukrycia wewnątrz kadłuba ciepła generowanego podczas lotu. Dzięki temu ulepszeniu oraz dzięki chłodzeniu zamontowanemu na poszyciu kadłuba, statek ten ma możliwość prowadzenia zwiadów i rekonesansów bez ryzyka wykrycia przez wrogie jednostki.

Kolejnym elementem służącym do maskowania, wykorzystywanym przez Normandię, jest napęd Tantala. Posiada on dwukrotnie większy rdzeń niż tradycyjne jednostki napędowe, co owocuje wydzielaniem przez silnik skondensowanej masy, w którą zapada się okręt – umożliwia to ruch bez wykorzystania silników generujących ciepło.

Suweren

To flagowy okręt zbuntowanego Widma – Sarena. Jest to ogromny statek typu pancernik, większy od jakiegokolwiek okrętu spotkanego dotychczas w galaktyce. Ze względu na ogromne działo, zamontowane na grzbiecie kadłuba, Suweren ma zdolność przebić barierę każdej jednostki jednym tylko strzałem.

Nie jest dokładnie znane pochodzenie tego okrętu. Istnieją dwie teorie na ten temat – jedna mówi o tym statku jako o dziele gethów, druga zaś stawia hipotezę, iż Suweren jest proteańskim reliktem. Okręt ten ma zdolność lądowania na powierzchni planet (pokazał to atak na Eden Prime). Sugeruje to, iż Suweren musi posiadać adekwatny do swoich rozmiarów rdzeń pierwiastka zero oraz zdolność generowania ogromnej mocy.

Pojazdem, w którym będziemy eksplorowali powierzchnie planet galaktyki, jest Mako M35. Ten dostosowany do fregat Przymierza pojazd bojowy jest na tyle mały, by można było go przewozić w ładowni i w każdej chwili wysłać na patrol w dowolnym miejscu galaktyki.

Mako wyposażony został w wieżyczkę o 155mm akceleratorze masy i we współosiowy karabin maszynowy. W ten sposób oddział bojowy ma zapewniony zarówno transport, jak i wsparcie ogniowe. Mako M35 to pojazd szczelnie chroniony przed wpływami środowiska, a ze względu na obecność małych silników odrzutowych może on poruszać się także na planetach o niskim poziomie grawitacji. Ten pojazd bojowy posiada mały rdzeń pierwiastka zero, pozwalający na amortyzację upadku z wysokości.

Mako M35 zasilany jest przez wodorotlenowe ogniwo paliwowe.