Bo to narazie mój najlepszy wybór z rodzaju „nie masz wyboru”.
-- Jeff "Joker" Moreau
Czytaj więcej...

Jedni odchodzą, drudzy wracaj...

Wraz z końcem lipca, nadejdą poważne zmiany w BioWare. Z f...

Czytaj więcej...

Patch 1.09 dostępny

Wczoraj na serwery weszła nowa łatka oznaczona numerem 1.0...

Czytaj więcej...

Fizyczność przy nagraniach j...

Przyszedł czas na ostatni wywiad z serii. Naszym i waszym ...

Czytaj więcej...

Vetra jest PERFEKCYJNA

Czołem Statusowe świry! Dziś przedstawiamy Wam przedostatn...

0123

Gethy

07.08.2011, 22:06
Ocena użytkowników:  / 2
SłabyŚwietny 
Geth

Gethy to humanoidalna rasa syntetycznych form życia. Zostały stworzone przez quarian 300 lat temu jako tania siła robocza. Po pewnym czasie gethy zaczęły wykazywać oznaki ewolucji. Świadomi ryzyka buntu quarianie spróbowali je wytępić. Gethy jednak zwyciężyły. Od tamtego czasu przepisy dotyczące SI uległy znacznemu zaostrzeniu.

Świadomość gethów jest wyjątkowa. Pojedynczy osobnik wykazuje inteligencją na podstawowym poziomie. W grupie zdolności intelektualne gethów znacznie rosną. Poziom zdolności jest oczywiście uzależniony od wielu czynników. Poza ilością jednostek, liczy się również ich pozycja i rozmaite relacje. Umiarkowanie duży oddział gethów jest jednak w stanie osiągnąć zdolności analityczne zbliżone do istot organicznych.

Przestrzeń gethów znajduje się w mgławicy na krańcu Ramienia Perseusza, za Systemami Terminusa.

Pancerniki

Pancernik

Pancerniki to czteronożne, ciężkie platformy bojowe zdolne do poruszania się na każdym terenie, podobne do pojazdów pancernych posiadanych przez inne rasy. Gethy to syntetyczne formy inteligencji, więc Pancerniki to pojazdy bezzałogowe - inteligentne jednostki, zdolne do podejmowania samodzielnych decyzji oraz uczenia się.

Pancerniki są wyposażone w ciężkie bariery kinetyczne. Główne działo czteronogiego robota znajduje się na wieżyczce zamontowanej w "głowie" i jest to wydajny, konwencjonalny akcelerator masy. Może on wystrzeliwać pociski przeciwpiechotne lub przeciwpancerne. Niektóre z Pancerników przenoszą sondy bojowe na pole bitwy, najpewniej w celach zwiadowczych. Inne z kolei transportują rój mikro-robotów naprawczych wyglądem przypominających insekty.

Pasikoniki

Geth

Modele gethów nazywane przez żołnierzy Przymierza "pasikonikami" to elektroniczne platformy bojowe. Ich broń ofensywna to możliwość wysyłania promieni elektromagnetycznych o szerokim spektrum. Mogą ponadto dokonać cybernetycznego ataku na komputer zainstalowany w pancerzu kombinezonu bojowego lub znajdujący się w broni, ograniczając zdolność działania takiego sprzętu.

Strukturę fizyczną pasikoników stanowi zaawansowany i bardzo elastyczny materiał mięśniowy. Pozwala to pasikonikowi na skompresowanie całego ciała w celu dokonania mocarnego skoku. Pasikoniki mają ponadto na rękach i nogach tysiące "kolców" o molekularnej wielkości. Są one wykorzystywane do przywierania do ścian i sufitów. Pasikoniki stanowią bardzo trudny cel, gdyż mogą wykonać szybką serię przeskoków z jednej powierzchni na drugą.

Quarianie nie posiadają w swoich archiwach zapisków dotyczących jakiegokolwiek modelu getha podobnego do pasikonika. Ten nowy typ morfologiczny musiał zostać stworzony przez same gethy na przestrzeni ostatnich trzystu lat i jest to niepokojący dowód na to, że gethy powoli zmierzają ku technologicznej indywidualności. Ekspertów w dziedzinie syntetycznych form życia intryguje fakt, iż pasikoniki wydają się jeszcze bardziej organiczne niż podstawowy typ getha.

Zidentyfikowane podkategorie pasikoników nazwano: Saper, Dywersant, Duch.

Technologia

Istotom organicznym najtrudniej pojąć fakt, że dla gethów ciało nie ma żadnego znaczenia. Dwunożna forma uznawana powszechnie za getha to jedynie "ruchoma platforma". W każdym potrzebnym aktualnie sprzęcie można zainstalować oprogramowanie getha -setki programów, których wzajemne zależności tworzą układ przypominający biologiczną świadomość. Geth będący godzinę wcześniej dwunożnym żołnierzem może być teraz ciężkim, czteronożnym pancernikiem, a za godzinę stać się statkiem kosmicznym. Pomiędzy wykonywaniem zadań programy gethów wgrywają się do jednostek centralnych na gigantycznej stacji kosmicznej, gdzie miliardy z nich mogą wymieniać się myślami i wspomnieniami przy minimalnych opóźnieniach.

Uznawanie gethów za przykład skrajnego zagrożenia wynikającego z rozwijania SI nie jest do końca uzasadnione. W przypadku Sztucznych Inteligencji od początku zarówno ich sprzęt, jak i oprogramowanie projektuje się tak, aby osiągnęły samoświadomość; gethy powstały odwrotnie - nigdy nie zakładano, że osiągną cokolwiek poza możliwością odbierania tresury na podobieństwo zwierząt.

Gethy tworzono jako roboty kontrolowane przez Wl, zasadniczo podobne do współczesnych mechów ochrony, jednak ich programy uczące nawiązały kontakty sieciowe i same wykształciły świadomość. Okazało się, że trzy roboty połączone bezprzewodową siecią lokalną w jeden umysł mogą wykonywać wiele zadań skuteczniej, niż gdyby działały osobno. Wraz z poszerzaniem sieci lokalnych gethy osiągnęły krytyczną masę obliczeniową, a tym samym samoświadomość.

Współczesne gethy zachowały tę niezwykłą łączność -ciągle wymieniają się danymi i łączą w sieci, żeby rozwijać swoje zdolności poznawcze. Dla gethów to równie naturalne i nieświadome, jak oddychanie dla większości istot organicznych.

Heretycy

Heretycy na Feros

Rozmowy z programami określanymi mianem "Legiona" ujawniły poważny rozłam w społeczności gethów. Gdy skontaktował się z nimi Saren Arterius w Suwerenie, część z nich postanowiła za nim podążyć. Wyznawcom Sarena pozwolono opuścić społeczność gethów, ale od tej pory określano ich mianem "heretyków".

Z informacji tych wynika wiele wniosków. Po pierwsze, większość gethów nie zgodziła się na atak na istoty organiczne. Po drugie, siły, z którymi od dwóch lat walczą floty Rady i Przymierza, stanowią jedynie niewielką część faktycznej potęgi wojskowej i gospodarczej społeczności gethów - może nawet ledwie pięć procent całości. Po trzecie, rozłam wskazuje na to, że pojedyncze gethy dysponują znacznie większą dozą wolnej woli - a może nawet osobowości - niż wcześniej zakładano. Inaczej żaden z nich nie sprzeciwiłby się grupowej decyzji, żeby odrzucić propozycję Sarena, i nie doszłoby do żadnego podziału.

Istotna jest również kwestia semantyczna. Gethy opisują wyznawców Sarena słowem "heretycy"; Legion mógł wybrać wiele różnych określeń (choćby "buntownicy" czy "odszczepieńcy"), lecz tylko termin "heretycy" sugeruje, że istnieje jedna filozofia czy religia gethów, a sojusznicy Sarena zerwali z tą ortodoksją.