Po latach tułaczki w otwartej przestrzeni,
na grzbietach fal światła,
pośród mgławic pyłu,
zakończę wędrówkę, gdzie ją rozpoczęłam.

-- Tali'Zorah vas Neema nar Rayya, powracając do Wędrownej Floty.
Czytaj więcej...

Jedni odchodzą, drudzy wracaj...

Wraz z końcem lipca, nadejdą poważne zmiany w BioWare. Z f...

Czytaj więcej...

Patch 1.09 dostępny

Wczoraj na serwery weszła nowa łatka oznaczona numerem 1.0...

Czytaj więcej...

Fizyczność przy nagraniach j...

Przyszedł czas na ostatni wywiad z serii. Naszym i waszym ...

Czytaj więcej...

Vetra jest PERFEKCYJNA

Czołem Statusowe świry! Dziś przedstawiamy Wam przedostatn...

0123

Asari

07.08.2011, 20:22
Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 
Asari

Asari jako pierwsze odkryły Cytadelę. Po przybyciu salarian zaproponowały ustanowienie Rady Cytadeli. Od tego czasu asari stanowią jedną z największych sił politycznych w galaktyce.

Asari posiadają jedną płeć. Rozmnażanie następuje w wyniku swoistej partenogenezy. Podczas kopulacji potrafią dostroić swój organizm do przedstawiciela każdego gatunku, niezależnie od płci. Ta zdolność doprowadziła do rozpowszechnienia się wielu plotek dotyczących domniemanej rozwiązłości asari.

Asari osiągają wiek 1000 lat. Ich życie składa się z trzech etapów. Pierwszy z nich, faza dziewicza, wiąże się z intensywnymi poszukiwaniami nowej wiedzy. Drugi, faza Matrony, rozpoczyna się doborem odpowiedniego partnera, w celu prokreacji. Trzecia, faza Matki, wiąże się najczęściej z objęciem roli nauczyciela nowych pokoleń.

Doktryna wojskowa

Komandoska asari

Wojsko asari przypomina zbiór plemiennych grup wojowników, nie ma narodowej struktury. Indywidualne społeczności organizują własne jednostki wedle upodobań mieszkańców. Oddziały z wielkich miast są duże i dobrze wyposażone, ale te broniące małych osad składają się z zaledwie kilku kobiet władających lekką bronią. Nie ma mundurów - każdy nosi to, co mu się podoba. Armia asari to jednak nie milicja obywatelska. Kobiety, które służą jako żołnierze, pełnią tę funkcję zawodowo.

Przeciętna wojowniczka asari, zwykle nazywana "łowczynią", znajduje się na etapie cyklu życiowego określanego mianem "dziewicy". Oznacza to, że 20-30 lat swego życia poświęciła na poznawanie sztuk walki. Asari wstępują na drogę wojowniczki w młodym wieku, a od tego momentu ich edukacja ma na celu wyostrzenie zarówno ich umysłów, jak i ciał w jednym tylko celu. W chwili przejścia w stan spoczynku, asari posiadają niepokojąco wysokie zdolności zabijania.

Łowczynie walczą indywidualnie lub w parach, w zależności od tego, jakie style preferowane są w osadach, z których pochodzą. W walce jeden na jeden wojowniczki asari są praktycznie nie do pokonania. Każda z nich szczyci się dogłębnym zrozumieniem taktyki, spostrzegawczością łowcy oraz gracją i zapałem tancerki. Biotyka jest pośród asari na tyle częstym zjawiskiem, że niektóre zdolności są elementem obowiązkowym szkolenia łowczyni. Brak talentu biotycznego uczyni młodą asari niezdolną do pełnienia służby wojskowej.

Mimo elastyczności i mobilności, asari nie przetrzymałyby nawałnicy ogniowej tak dobrze jak kroganie, turianie czy ludzie. Z racji tego, że ich jednostki są małe i zwykle pozbawione ciężkiej broni wsparcia, asari praktycznie nie są w stanie toczyć wojny konwencjonalnej, a w szczególności - wojny obronnej. Jednostki asari zwykle podejmują się misji specjalnych. Niczym wojownicy ninja, są one mistrzyniami zasadzki, infiltracji i skrytobójstwa, godząc w morale i pokonując wroga częstymi, skoncentrowanymi atakami partyzanckimi.

Wedle popularnego turiańskiego powiedzenia "asari to najlepsi wojownicy w galaktyce - cieszmy się, że jest ich tak mało".

Kultura

Asari

Długość życia asari powoduje, że mają one - w porównaniu z innymi rasami - specyficzny "odległy punkt widzenia". W pierwszym kontakcie z obcymi rasami, asari lepiej czują się, mogąc długo obserwować nowy gatunek lub sytuację, niż podejmując natychmiastowe działanie. Nie zawahają się przed poczynieniem inwestycji, które przyniosą zysk dopiero po kilkudziesięciu lub kilkuset latach. Innym decyzje Matek wydają się niezrozumiałe, lecz ich wnikliwa ocena sytuacji staje się jasna, gdy dokładnie zaplanowane działanie przyniesie spodziewane efekty. W relacjach międzygwiezdnych perspektywa asari powoduje dążenie do niepisanej polityki centralizacji. Asari instynktownie poszukują sposobów budowania i utrzymywania równowagi sił, zarówno na polu ekonomii, jak i polityki czy wojskowości.

Zgodnie z tradycją, asari wywierają wpływ poprzez dominację kulturową i wyższość intelektualną. Zapraszają nowe rasy stojące na wysokim poziomie rozwoju do przyłączenia się do społeczności galaktycznej, wiedząc, że z czasem wierzenia i ideały asari wpłyną na istniejącą już kulturę.

Religia

Asari

Główna religia asari to panteistyczny system wierzeń zwany siari, co w wolnym tłumaczeniu znaczy "wszystko jest jednym". Wierni zgadzają się co do pewnych podstawowych prawd: wszechświat jest świadomością, a każda forma życia jest aspektem większej całości. Śmierć to ponowne połączenie energii duchowej jednostki z większą, uniwersalną świadomością. Siaryści nie wierzą w reinkarnację, ale wierzą, że energia duchowa, która w chwili śmierci zwracana jest uniwersalnej świadomości powróci kiedyś, by wypełnić nowe śmiertelne powłoki.

Religia siari stała się popularna, gdy asari opuściły swą planetę ojczystą i odkryły, że są w stanie "łączyć się" z niemalże każdą formą życia. Ta zdolność postrzegana jest jako dowód fundamentalnego podobieństwa wszelkich form życia. Kapłanki siari uważają, że ich zadaniem jest promować jedność odmiennych odłamków świadomości wszechświata.

Przed powstaniem siari zróżnicowanie religijne asari podobne było ich zróżnicowaniu politycznemu. Najsilniejszą religią, która przetrwała tamte czasy, jest monoteistyczny kult bogini Athame. Jak i same asari, bogini również posiada trzy wcielenia: dziewicy, matki i staruszki.

Rząd

Asari dość późno wyszły z ideą rządu światowego. Ich ojczysta planeta, Thessia, przez wieki była konfederacją wielkich miast-republik. Najbliższym ideowo ziemskim odpowiednikiem są dawne państwa-miasta śródziemnomorskie. Z uwagi na to, że kultura asari ceni sobie consensus i zdolności akomodacji, społeczność nigdy nie odczuwała konieczności tworzenia większych struktur państwowych. Asari nie zbierały zasobów -handlowały nimi na otwartym rynku. Zamiast atakować się nawzajem z powodu różnic w filozofii, szukały sposobu na osiągnięcie wzajemnego zrozumienia.

Dopiero w erze informacji państwa-miasta zbliżyły się do siebie. Komunikacja internetowa stworzyła "demokrację elektroniczną". Asari nie mają polityków, nie biorą udziału w wyborach - zamiast tego mają wolny, obejmujący wszystkie aspekty życia system prawny, na kształt którego może mieć wpływ każda obywatelka. Debaty polityczne odbywają się o każdej porze dnia w specjalnie wyznaczonych pokojach czatowych oraz na forach moderowanych przez zaprogramowane do tego celu sztuczne inteligencje. Każdy aspekt polityki można w każdej chwili poddać plebiscytowi. W każdej dyskusji asari przywiązują najwięcej wagi do ewentualnych komentarzy Matek. Doświadczenia tysiącletnich "mędrczyń" niemal w każdym przypadku zyskują im posłuch.