Nikt nie jest doskonały.
-- Miranda Lawson, po zabiciu swojego ojca
Czytaj więcej...

Jedni odchodzą, drudzy wracaj...

Wraz z końcem lipca, nadejdą poważne zmiany w BioWare. Z f...

Czytaj więcej...

Patch 1.09 dostępny

Wczoraj na serwery weszła nowa łatka oznaczona numerem 1.0...

Czytaj więcej...

Fizyczność przy nagraniach j...

Przyszedł czas na ostatni wywiad z serii. Naszym i waszym ...

Czytaj więcej...

Vetra jest PERFEKCYJNA

Czołem Statusowe świry! Dziś przedstawiamy Wam przedostatn...

0123

Rada Cytadeli

Roelka @ 22.07.2011, 08:30
Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

Formacja

Rada Cytadeli

Rada jest komitetem wykonawczym złożonym z przedstawicieli Republiki Asari, Hierarchii Turian i Związku Salariańskiego. Chociaż Rada nie posiada oficjalnie żadnej władzy nad niezależnymi rządami poszczególnych ras, jej decyzje mają wielki wypływ na losy całej galaktyki. Żadna z trzech ras należących do Rady nie jest wystarczająco silna, by móc przeciwstawić się dwóm pozostałym, za to wszystkie czerpią korzyści ze współpracy. Każda z ras należących do Rady ma predyspozycje do wykonywania innych zadań związanych ze sprawowaniem rządów w galaktyce. Asari są zwykle uważani za dyplomatów i negocjatorów. Salarianie są odpowiedzialni za wywiad i zdobywanie informacji. Turianie natomiast zapewniają większość oddziałów pokojowych i wojskowych. Każda rasa, posiadająca ambasadę na Cytadeli, uważana jest za członka stowarzyszonego Rady i musi stosować się do zasad Konwencji Cytadeli. Członkowie stowarzyszeni mogą zgłaszać w Radzie różne kwestie do rozpatrzenia, ale nie mają wpływu na ostateczne decyzje. Przymierze Układów zostało członkiem stowarzyszonym Rady Cytadeli w roku 2165.

Historia

Rada Cytadeli została powołana 500 lat p.n.e przez Asari i Salarian, przedstawicieli pierwszych dwóch ras, które niezależnie od siebie odkryły Cytadelę - stację kosmiczną uważaną za największe dzieło proteańskiej cywilizacji i centrum sieci Przekaźników Masy. Asari zaproponowały Salarianom stworzenie wspólnego rządu.

Założenie Rady oznaczone jest jako początek standardowego kalendarza Galaktyki (GS); rok 0 GS.

Przez następne 500 lat Rada poszerzała swoje wpływy odkrywając wiele nowych ras i zapraszając je do rosnącej galaktycznej społeczności. Volusowie byli jedną z pierwszych ras, która rozpoczęła współpracę z Radą; 200 lat p.n.e Rada w uznaniu dla zasług Volusów, w szczególności za ich pomoc przy wprowadzaniu nowej waluty - Kredytów, przyznała im Ambasadę na stacji.

Batarianie, Elkorzy, Hanarzy i Quarianie również zostali przyjęci do społeczności Rady.

Wojny Raknii

Około roku 1 CE Rada odkryła rasę Raknii, co zakończyło okres pokojowej eksploracji. Podobne do owadów Raknii zareagowały z olbrzymią agresją i zainicjowały wojnę ze wszystkimi rasami zamieszkującymi przestrzeń Cytadeli. Negocjacje z Królowymi Raknii były niemożliwe do przeprowadzenia; Królowe ukryte były w podziemnych gniazdach na planetach zamieszkałych przez Raknii.

Punktem zwrotnym wojny było nawiązanie kontaktu z rasą Krogan przez Salarian w roku 80 CE. Kroganie od ponad dwóch tysięcy lat zamieszkiwali ruiny swojej rodzinnej planety Tuchanki. Kroganie zostali zmanipulowani do wstąpienia w szeregi wojsk Cytadeli. Kroganom udało się to czego nie mogły dokonać inne rasy. Zdolni przetrwać trudne warunki panujące na planetach Raknii, Kroganie wtargali do gniazd i zabijali Królowe. W roku 300 CE uznano już rasę Raknii za nieistniejącą.

W nagrodę za zasługi Kroganie otrzymali nową planetę, który mogli zasiedlić.

Krogańskie Rebeli i Turianie

Po Wojnach Raknii szybko rozmnażający się Kroganie dokonali ekspansji kosztem sąsiadujących planet. Władcy wojenni wykorzystali doświadczenie swoich weteranów do przejmowania coraz większej przestrzeni życiowej, co wciąż spotykało się z wdzięcznością ras Rady. Przez całe stulecia Kroganie podbijali świat za światem. I zawsze był "ten jeszcze jeden" świat, który należało koniecznie podbić. Gdy Rada w końcu zażądała wycofania się z Lusii, kolonii Asari, krogański władca Kredek z hukiem opuścił Cytadelę, rzucając Radzie wyzwanie, by ta spróbowała odebrać swoje terytoria.

Rada jednak zdążyła się zabezpieczyć. Najlepsi agenci OZS-u oraz łowczynie Asari zostali oddelegowani do tajnych "sił obserwacyjnych", nazywanych wydziałem Wywiadu i Działań Militarno-Obronnych. Widma rozpoczęły wojnę, przeprowadzając strategiczne uderzenia destabilizujące. Planety Krogan nagle straciły łączność, gdy wirusy komputerowe zalały ekstranet. Wysadzone rafinerie antymaterii zniknęły w chmurach niebiesko-białego dymu. Stacje, będące centrami dowodzenia, zostały rozbite do postaci gruzu zawalającego przestrzeń orbitalną, a ich katem okazały się sprawnie nakierowane frachtowce-pułapki.
Jednak działania te jedynie opóźniły nieuchronny bieg zdarzeń.

Rada - Komnaty Rada Cytadeli w Mass Effect 1

Wojna zakończyłaby się klęską, gdyby w porę nie nawiązano kontaktu z Turianami, którzy na groźby Krogan odpowiedzieli natychmiastową deklaracją wojny. Jako, że znajdowali się w dalszej części przestrzeni Krogan niż Cytadela, Turianie niezwłocznie ruszyli na tyły Krogan, które były znacznie słabiej chronione. Odpowiedzią Krogan było spuszczanie asteroid oraz kierowanie stacji kosmicznych na kurs zderzeniowy z koloniami Turian. W wyniku tych działań na trzech planetach nie było już warunków do życia.

Okazało się, że takie podejście w stosunku do Turian jest najgorszym z możliwych. Każdy przedstawiciel tej rasy za priorytet stawia sobie służbę publiczną i jest gotów poświęcić życie w obronie towarzyszy. Taktyka Krogan przyniosła odwrotne do zamierzonych skutki. Zamiast zniechęcić się do prowadzenia wojny, Turianie jeszcze mocniej się zmobilizowali. Pojawienie się grup operacyjnych Turian uratowało wiele planet przed grasującymi po kosmosie flotami Krogan, ale do faktycznego zakończenia konfliktu potrzebna było biologiczna broń o nazwie genofagium.

Po wojnie przez wiele dziesięcioleci trwał niepokój. Pojedynczy watażkowie czy zbuntowane grupy oporu nie poddawały się lub też znikały w pogranicznych Systemach, wybierając dla siebie piracki styl życia.

W nagrodę za pomoc w zwalczeniu Krogańskiego zagrożenia, Turianie zostali trzecią rasą wchodzącą w skład Rady Cytadeli.

Konwencje Rady

Konwencje regulują stosowanie broni masowego rażenia (tzw. broni ABC - atomowej, biologicznej i chemicznej). Broń taka wprowadza zmiany środowiskowe na zaatakowanej planecie. Do kategorii ABC nie zalicza się bomby, która stworzy potężny krater; należy do niej jednak bomba, po użyciu której zapanuje nuklearna zima. Użycie broni ABC jest zabronione na "planetach-ogrodach", których ekosfera jest gotowa na przyjęcie osadników - planetą taką jest na przykład Ziemia. Jeśli taka planeta zostanie zniszczona, jej środowiska nie da się odtworzyć przez miliony lat. Konwencje nie zabraniają użycia broni ABC na planetach o warunkach wrogich osadnictwu czy w zamkniętym środowisku stacji kosmicznych. Wojska różnych ras nadal pracują nad taką bronią i przechowują ją w swoich magazynach. Konwencja klasyfikuje broń masowej zagłady według poziomu stwarzanego zagrożenia. Stopień I oznacza największe niebezpieczeństwo dla pokoju w galaktyce.

Stopień I

Ataki kinetyczne na wielką skalę - zrzuty asteroid lub stacji kosmicznych. Pociski tego rodzaju są praktycznie darmowe i dostępne w każdym układzie w formie pozostałości po procesie planetotwórczym: to ulubiona broń terrorystów i narodów "trzeciej galaktyki".

Stopień II

Broń niekontrolowanie się powielająca - nanotechnologiczna, wirusowa lub bakteriologiczna, "mechanizmy von Neumanna" i niszczycielskie wirusy komputerowe. Oręż tego rodzaju może przez tysiąclecia oczekiwać, aż nieostrożny gość przeniesie go na inną planetę.

Stopień III

Potężna broń energetyczna w rodzaju głowic jądrowych lub antymaterii.

Stopień IV

Obce gatunki wprowadzone do ekosystemu w celu wyparcia z niego rodzimych istot koniecznych dla jego prawidłowego funkcjonowania. Zmiany ekologiczne mogą przynieść efekty dopiero po wielu latach i jako takie są trudne do udowodnienia.

Administracja

Departamenty

  • Ministerstwo Finansów

Komitety

  • Komitet Paleotechnologii
  • Komitet do spraw Światów Nadających się do Zamieszkania

Agencje

  • Służba Ochrony Cytadeli (S-SOC)
  • Serwis Wypadkowy Cytadeli
  • Doradztwo Podróżne Cytadeli

Oddziały militarne współpracujące z Radą Cytadeli

  • Oddział do Zadań Specjalnych (OZS)
  • Wywiad i Działania Militarno-Obronne (Widmo)

Flota Cytadeli

Destiny Ascension - flagowy okręt Rady

Flota Cytadeli jest główną powietrzną linią obrony Cytadeli. Okrętem flagowym floty jest Destiny Ascension, najpotężniejszy pośród wszystkich statków ras należących do Rady. W skład floty wchodzą okręty Turian, Salarian i Asari; najwięcej okrętów należy do Turian, ze względu na ich rolę stróżów pokoju.

Liczebność floty Cytadeli nie jest znana, ale ilość okrętów jest tak duża, że mogą jednocześnie patrolować każdy z Przekaźników Masy prowadzących do Cytadeli jak również chronić samą stację.

Do stworzenia artykułu wykorzystano informacje dostępne na masseffect.wikia.com.